WAT IS DE VRIENDENKRING PERSONEEL (VKP)?

Heel eenvoudig: de vereniging van gepensioneerde personeelsleden van de Vrije Universiteit Brussel, de Erasmushogeschool Brussel en het Universitair Ziekenhuis Brussel , aangevuld met enkele sympathisanten. Ondertussen gaat het wel om een groep van zo’n 1.400 mensen: professoren, lectoren, wetenschappers, administratieve, technische en logistieke personeelsleden, artsen, verplegers… Iedereen is welkom.

Oud-medewerkers van de universiteit en van het ziekenhuis worden automatisch lid van de VKP bij hun pensionering; oud-medewerkers van de hogeschool worden op eenvoudig verzoek aangesloten. Het lidmaatschap is gratis en de prijs voor deelname aan activiteiten wordt bewust zo laag mogelijk gehouden. Het is immers de bedoeling om een zo groot en divers mogelijk publiek aan te spreken en bij de activiteiten te betrekken.

De VKP biedt een brede waaier van activiteiten aan. Gezellige bijeenkomsten en uitstappen wisselen af met lezingen, bezoeken van onderzoeksdiensten en laboratoria en debatten over actuele onderwerpen. Daarvoor wordt ook samengewerkt met UPV (Uitstraling en Permanente Vorming v.z.w.), die o.a. de Wetenschapskaravaan aanbiedt en OSB (Oudstudentenbond Vrije Universiteit Brussel).

Ook niet onbelangrijk: de leden van de VKP kunnen een beroep blijven doen op sommige dienstverleningen van de drie instellingen, bibliotheek en restaurant bijvoorbeeld.
Maar het voornaamste blijft natuurlijk dat je door je lidmaatschap van de VKP echt betrokken blijft en waarachtig deel blijft uitmaken van de grote gemeenschap die de universiteit, de hogeschool en het ziekenhuis samenbindt.